“มหกรรมแก้จนคนสุรินทร์”

  • ●● สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 17 กันยายน  2565

นายประภาส ขุนพิทักษ์ นายอำเภอลำดวนมอบหมายให้นางสาวอัมพร ยิ่งได้ชม พัฒนาการอำเภอลำดวน พร้อมทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ นำครัวเรือนยากจนต้นแบบอำเภอลำดวนจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฯในงาน “มหกรรมแก้จนคนสุรินทร์” ภายใต้โครงการส่งเสริมให้ประชาชนและองค์กรภาคประชาชนมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน กิจกรรมย่อยส่งเสริมการพัฒนาอาชีพครัวเรือนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ระหว่างวันที่ 16 – 17 กันยายน 2565 ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ (หลังเก่า) ถนนหลักเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  โดยในวันที่ 17 กันยายน 2565  ท่านรองผู้ว่าฯ ทรงลักษณ์ ประธานเปิดงานฯ พร้อมด้วย นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ แขกผู้มีเกียรติ ที่ร่วมกิจกรรม ได้เยี่ยมฃมนิทรรศการพร้อมทั้งให้กำลังใจ  อุดหนุนสินค้า ผลงาน/ผลผลิตของครัวเรือนยากจนต้นแบบอย่างคับคั่ง  @สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์

♥️♥️ ภาพ/ข่าว PR สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำดวน  จังหวัดสุรินทร์ : รายงาน   ♥️♥️

 

(Visited 7 times, 1 visits today)