อ.ลำดวน จัดแสดงและจำหน่ายผลผลิต ในงาน”มหกรรมแก้จนคนสุรินทร์”

🌾 สพอ.ลำดวน  จังหวัดสุรินทร์

วันที่  16 กันยายน 2565

นางสาวอัมพร ยิ่งได้ชม พัฒนาการอำเภอลำดวน และนางสาวดรุณี ลี้เกษมทรัพย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ได้ให้กำลังใจ และสนับสนุนผลผลิตครัวเรือนยากจนต้นแบบ นายเดชา ชื่อพันธ์ ม.9 ต.อู่โลก อ.ลำดวน ในการจัดแสดงและจำหน่ายผลผลิต ในงาน”มหกรรมแก้จนคนสุรินทร์”

ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์หลังเก่า  ถนนหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 16 กันยายน 2565 และวันที่ 17 ก.ย.2565 โดย นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ ได้เยี่ยมให้กำลังใจและแนะนำครัวเรือนในการจัดทำบัญชี เพื่อให้ทราบผลกำไรหรือขาดทุน

 

@สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์

📷 ภาพ/ข่าว PR สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำดวน  จังหวัดสุรินทร์ : รายงาน  📰

(Visited 1 times, 1 visits today)