ประชุมคณะกรรมการตำบลตระเปียงเตีย

  • ●● สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์

วันที่  9 กันยายน  2565

นางสาวอัมพร ยิ่งได้ชม พัฒนาการอำเภอลำดวนมอบหมายนายมงคล บุญประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนรับผิดชอบตำบลตระเปียงเตีย ร่วมประชุมคณะกรรมการตำบลตระเปียงเตีย   เพื่อชี้แจงข้อราชการงานพัฒนาชุมชน  ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกกะโดน หมู่ที่ 9 ตำบลตระเปียงเตีย ภายใต้มาตรการป้องกันโควิดแบบครอบจักรวาล  สร้างความปลอดภัยแก่ผู้ร่วมประชุมฯ โดยภายหลังการประชุมทีมปฏิบัติการตำบล/ทีมพี่เลี้ยงตำบลตระเปียงเตีย ได้ออกเยี่ยมเยียนและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มิติรายได้จำนวน 2 ครัวเรือน

@สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์

♥♥ ภาพ/ข่าว PR สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำดวน  จังหวัดสุรินทร์ : รายงาน   ♥♥

 

 

 

 

(Visited 4 times, 1 visits today)