ติดตามสนับสนุนงานพัฒนาชุมชนในระดับโซนพื้นที่อำเภอ

  • ●● สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 7 กันยายน 2565

นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยนางลาภา สุขสมาน ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน , นักวิชาการจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อติดตามสนับสนุนงานพัฒนาชุมชนในระดับโซนพื้นที่อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอลำดวน อำเภอศรีณรงค์ และอำเภอสำโรงทาบ โดยให้ตัวแทนอำเภอนำเสนอผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมอำเภอลำดวน โดยภายหลังการนำเสนอและให้ข้อเสนอแนะโดยคณะติดตามฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานในพื้นที่แปลงโคก หนอง นา ครัวเรือนนางจิรา สังข์ลาย หมู่ที่ 5 บ้านมะลูจรุง ตำบลอู่โลก @สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์

♥♥ ภาพ/ข่าว PR สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำดวน  จังหวัดสุรินทร์ : รายงาน   ♥♥

(Visited 8 times, 1 visits today)