ทีมตำบลและทีมพี่เลี้ยง ต.อู่โลก ลงพื้นที่ติดตามการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจน

🌾 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำดวน  จังหวัดสุรินทร์

📆 วันที่  2 กันยายน 2565 นางสาวอัมพร ยิ่งได้ชม พัฒนาการอำเภอลำดวน มอบหมายให้ นางสาวดรุณี ลี้เกษมทรัพย์ ทีมปฎิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต.อู่โลก และทีมพี่เลี้ยง ต.อู่โลก ลงพื้นที่ติดตามการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจน ปัญหาด้านรายได้ จำนวน 5 ราย คือ นางเพนย จันทร์ศิริ ,นายไสว เจียรนัย ม.1 ต.อู่โลก,นายสุถิตย์ พูลผล,นางเสงียว อุไร และนางเฉลิม พรหมทอง ม.3 ต.อู่โลก อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ เยี่ยมเยียนครัวเรือน และให้ความรู้เรื่องการสร้างความมั่นคงทางอาหาร และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค

 

@สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์

📷 ภาพ/ข่าว PR สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำดวน  จังหวัดสุรินทร์ : รายงาน  📰

(Visited 4 times, 1 visits today)