ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ (ตลาดระเบ๊าะเจียลำดวน)

  • ●● สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 2 กันยายน  2565

นางสาวอัมพร ยิ่งได้ชม พัฒนาการอำเภอลำดวน ได้ออกเยี่ยมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่นำมาจำหน่ายในตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ (ตลาดระเบ๊าะเจียลำดวน) ซึ่งได้มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน/ผู้นำ อช. ดำเนินการจัดตลาดในบริเวณถนนหน้าที่ว่าการอำเภอลำดวน ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการ กลุ่มแปรรูปอาหาร และผลผลิตจากโคกหนองนา และทำให้ผู้ซื้อได้บริโภคสินค้าพื้นเมืองและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และปลอดภัย ณ หน้าที่ว่าการอำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิดแบบครอบจักรวาล  สร้างความปลอดภัยทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ โดยได้มีนักศึกษาชมรมเพรงโกะ ประเทศญี่ปุ่น ที่จะมาจัดกิจกรรมตลาด 2 ชาติ ที่บ้านหนองหรีง ต.อู่โลก อ.ลำดวนได้นำคณะฯมาเยี่ยมชมและสนับสนุนสินค้าในตลาดในวันนี้ด้วย @สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์

♥♥ ภาพ/ข่าว PR สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำดวน  จังหวัดสุรินทร์ : รายงาน   ♥♥

 

(Visited 5 times, 1 visits today)