ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สพอ.ลำดวน

  • ●● สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 1 กันยายน 2565

นางสาวอัมพร ยิ่งได้ชม พัฒนาการอำเภอลำดวนประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ เพื่อชี้แจงข้อราชการและติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ พร้อมทั้งร่วมกันกำหนดแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชน @สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์

♥♥ ภาพ/ข่าว PR สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำดวน  จังหวัดสุรินทร์ : รายงาน   ♥♥

(Visited 1 times, 1 visits today)