พิธีต้อนรับและอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินเข้าสู่หมู่บ้าน

พิธีต้อนรับและอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินเข้าสู่หมู่บ้าน

บ้านโนนกลาง  หมู่ที่ 9 ตำบลอู่โลก อำเภอลำดวน  จังหวัดสุรินทร์

👉 วันจันทร์ ที่ 29 สิงหาคม 2565

✍️ นายประภาส ขุนพิทักษ์ นายอำเภอลำดวนเป็นประธานพิธีต้อนรับและอัญเชิญเงิน

ขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินเข้าสู่หมู่บ้าน  บ้านโนนกลาง  หมู่ที่ 9 ตำบลอู่โลก อำเภอลำดวน  จังหวัดสุรินทร์  ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลอู่โลก อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการหมู่บ้าน ราษฎรบ้านโนนกลาง ร่วมกิจกรรมฯ ในการนี้นางสาวอัมพร ยิ่งได้ชม  พัฒนาการอำเภอลำดวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  ได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมพิธีแลกเงินขวัญถุงพระราชทาน , การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนของหมู่บ้าน/ตำบล  ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

📸 📣 ภาพ/ข่าว PR สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำดวน  จังหวัดสุรินทร์ : รายงาน  🐘🐘

(Visited 13 times, 1 visits today)