ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ “ตลาดระเบ๊าะเจียลำดวน”

  • ●● สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 26 สิงหาคม  2565

นางสาวอัมพร ยิ่งได้ชม พัฒนาการอำเภอลำดวน มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน/ผู้นำ อช. ดำเนินการจัดตลาดในบริเวณถนนหน้าที่ว่าการอำเภอลำดวน ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการ กลุ่มแปรรูปอาหาร และผลผลิตจากโคกหนองนา และทำให้ผู้ซื้อได้บริโภคสินค้าพื้นเมืองและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และปลอดภัย ณ หน้าที่ว่าการอำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิดแบบครอบจักรวาล  สร้างความปลอดภัยทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ @สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์

♥♥ ภาพ/ข่าว PR สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำดวน  จังหวัดสุรินทร์ : รายงาน   ♥♥

(Visited 1 times, 1 visits today)