กิจกรรมรวมพลังสตรีสุรินทร์ “เนื่องในวัน สตรีไทยเทิดไท้พระพันปีหลวง ประจำปี 2565”อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

โครงการ รวมพลังสตรีสุรินทร์ “เนื่องในวันสตรีไทยเทิดไท้พระพันปีหลวง ประจำปี 2565”

อำเภอลำดวน  จังหวัดสุรินทร์

👉 วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2564

✍️ นายประภาส ขุนพิทักษ์ นายอำเภอลำดวนเป็นประธานการการจัดกิจกรรมรวมพลังสตรีสุรินทร์ “เนื่องในวัน

สตรีไทยเทิดไท้พระพันปีหลวง ประจำปี 2565”อำเภอลำดวน  จังหวัดสุรินทร์ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน นายกเทศบาลตำบลฯ/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการพัฒนาสตรี/สตรีอาสา ร่วมกิจกรรมฯ ในการนี้นางสาวอัมพร ยิ่งได้ชม  พัฒนาการอำเภอลำดวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  ได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมมอบเกียรติบัตรแม่ดีศรีหมู่บ้านจำนวน 51 คน , การจัดแสดงผลิตภัณฑ์เด่นของตำบลจำนวน 5 ตำบลและการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มิติรายได้ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 5 ตำบล ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

📸 📣 ภาพ/ข่าว PR สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำดวน  จังหวัดสุรินทร์ : รายงาน  🐘🐘

(Visited 2 times, 1 visits today)