กองทุนหมู่บ้านอำเภอลำดวนร่วมบริจาคเงินสนับสนุนร่วมต้านภัยโควิท – 19

ว่าที่ร้อยตรี อดิศักดิ์ วิโสรัมย์ นายอำเภอลำดวน รับมอบเงินจากกองทุนหมู่บ้านในเขตพื้นที่อำเภอลำดวน บริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ถูกกักตัวจากโรคโควิค โดยนางสาวอัมพร ยิ่งได้ชม พัฒนาการอำเภอลำดวนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำดวน ,ประธานและคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอลำดวน ร่วมกิจกรรมการมอบเงินบริจาค  โดยมอบให้กับนายอำเภอลำดวนและโรงพยาบาลลำดวน เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน  จากสถานการณ์ไวรัสโคโรนาในเขตพื้นที่อำเภอลำดวน

(Visited 5 times, 1 visits today)