วันผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ครบรอบ 52 ปี

  • ●● สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมมหกรรม “รวมพลัง อช. สานต่อศาสตร์พระราชา พัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน”

🔹วันที่ 5 กุมพาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

นางสาวอัมพร  ยิ่งได้ชมพัฒนาการอำเภอลำดวน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ได้ร่วมจัดนิทรรศการและจำหน่ายผลผลิตจากชุมชนกิจกรรมมหกรรม “รวมพลัง อช. สานต่อศาสตร์พระราชา พัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน” วันผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ครบรอบ 52 ปี โดยได้รับความสนใจจากผู้ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก

📸 📣 ภาพ/ข่าว PR สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำดวน  จังหวัดสุรินทร์ : รายงาน  🐘🐘

@สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์

(Visited 29 times, 1 visits today)