Ì Ì ประชุมคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน อ.ลำดวน Ì Ì Ì

👉 วันพุธที่ 27 มกราคม 2564

✍️ นางสาวอัมพร ยิ่งได้ชม พัฒนาการอำเภอลำดวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ จัดประชุมคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) หมู่บ้าน  จำนวน 5 ตำบล  42 หมู่บ้าน วัตถุประสงค์ เพื่อทบทวนระเบียบฯและมาตรการในการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายที่ยืมเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ระลอกใหม่

📸 📣 ภาพ/ข่าว PR สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำดวน  จังหวัดสุรินทร์ : รายงาน  🐘🐘

(Visited 15 times, 1 visits today)