อำเภอลำดวน ขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชนปี 2564

  • ●● สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 20 มกราคม  2564

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำดวน โดยนางสาวอัมพร ยิ่งได้ชม พัฒนาการอำเภอลำดวน พร้อมทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำดวน ได้จัดประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช) อำเภอลำดวน เพื่อทำความเข้าใจนโยบายอาสาพัฒนาชุมชนในปี 2564 และร่วมกันวางแผนการขับเคลื่อนงานอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำดวน

@สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์

♥♥ ภาพ/ข่าว PR สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำดวน  จังหวัดสุรินทร์ : รายงาน   ♥♥

(Visited 20 times, 1 visits today)