ศาลจังหวัดสุรินทร์ศึกษาดูงานโคกหนองนาอำเภอลำดวน

👉 วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563  เวลา 08.30 น.

✍️ นายสัญญา   สุขเสถียร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดสุรินทร์   เข้าศึกษาดูงานโคกหนองนาโมเดล ณ ศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาเนอวาน่าโมเดลอำเภอลำดวน หมู่ที่ 4 บ้านโชคใต้ ตำบลอู่โลกและครัวเรือนที่ดำเนินการโคกหนองนา ณ บ้านประดู่ทอง หมู่ที่ 5 ตำบลลำดวน

✍️ ในการนี้ นางสาวอัมพร  ยิ่งได้ชม พัฒนาการอำเภอ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จัดบูทผลิตภัณฑ์โอทอปผลิตภัณฑ์ชุมชนและกระเช้าของขวัญปีใหม่  ได้รับความสนใจจากคณะศึกษาดูงานในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่นำมาวางจำหน่ายเป็นอย่างมาก

(Visited 33 times, 1 visits today)