กศน.ละหานทราย ศึกษาดูงานโคกหนองนาอำเภอลำดวน

👉 วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563

✍️ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ได้นำนักศึกษา จำนวน40 คน    เข้าศึกษาดูงานโคกหนองนาโมเดล ณ สวน สี สุข บ้านประดู่ทอง หมู่ที่ 5 ตำบลลำดวนและศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาเนอวาน่าโมเดลอำเภอลำดวน หมู่ที่ 4 บ้านโชคใต้ ตำบลอู่โลก

✍️ ในการนี้ นางสาวอัมพร  ยิ่งได้ชม พัฒนาการอำเภอ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จัดบูทผลิตภัณฑ์โอทอปผลิตภัณฑ์ชุมชนและกระเช้าของขวัญปีใหม่  ได้รับความสนใจจากคณะศึกษาดูงานในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่นำมาวางจำหน่ายเป็นอย่างมาก

(Visited 77 times, 1 visits today)