พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและประชาชนชาวไทย เนื่องในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

นางสาวอัมพร  ยิ่งได้ชม มอบหมาย จนท.พัฒนาชุมชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและประชาชนชาวไทย เนื่องในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ วัดศิริมงคล ต.โชคเหนือ อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ โดยมีนายวรเทพ  พานิชเจริญ  ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงาน บริหารงานปกครองอำเภอลำดวน เป็นประธานในพิธี    

(Visited 101 times, 1 visits today)