ประชาสัมพันธ์โครงการ “คนละครึ่ง”

โครงการ “คนละครึ่ง” เป็นที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน และจะช่วยเติมกำลังซื้อของประชาชน เพื่อให้มีการใช้จ่ายหมุนเวียนไปถึงผู้ประกอบการรายย่อยได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้ประกอบการร้านค้าได้ทำการลงทะเบียนไปก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา
ส่วนประชาชนทั่วไป รัฐบาลเปิดให้ ลงทะเบียนคนละครึ่ง ในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ระยะเวลาของโครงการคือตั้งแต่ ตุลาคมไปจนถึงธันวาคม 2563 จำกัดจำนวนไม่เกิน 10 ล้านคน จึงจะสิ้นสุดโครงการนี้https://web.facebook.com/1443622265902201/posts/2884358485161898/?_rdc=1&_rdr
(Visited 64 times, 1 visits today)