งานรวมพลังสตรีสุรินทร์ เนื่องในวันสตรีไทย ประจำปี 2563 อำเภอลำดวน

นายเครือณรงค์ พงษ์รื่น นายอำเภอลำดวน เป็นประธานเปิดงานรวมพลังสตรีสุรินทร์ เนื่องในวันสตรีไทย ประจำปี 2563 ของอำเภอลำดวน โดย นางอัญชนา มีชัย พัฒนาอำเภอลำดวน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน คณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกตำบล ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

(Visited 40 times, 1 visits today)