ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ “ตลาดระเบ๊าะเจีย”อำเภอลำดวน

อ.ลำดวน จ.สุรินทร์  วันที่ 7 ส.ค.63  นางอัญชนา มีชัย มอบหมายให้นายมงคล บุญประสิทธิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ จัดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ “ตลาดระเบ๊าะเจีย” วันศุกร์ทุกสัปดาห์ โดยมีกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ กลุ่ม otop จำนวน 24 กลุ่ม ได้นำผลิตภัณฑฺ์มาจำหน่ายในตลาด เป็นการส่งเสริมช่องทางการตลาด ให้กับกลุ่มฯ ณ หน้าที่ว่าการอำเภอลำดวน จังหวัดสุริน ทร์

(Visited 28 times, 1 visits today)