ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ (ตลาดระเบ๊าะเจียลำดวน)

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำดวน  จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 3 กรกฏาคม 2563 นางอัญชนา  มีชัย พัฒนาการอำเภอลำดวน พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จัดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ (ตลาดระเบ๊าะเจียลำดวน) ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ ซึ่งกลุ่มอาชีพได้นำสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าการเกษตร อาหารแปรรูป พืชผักปลอดสารพิษ ของทุกตำบล เป็นการส่งเสริมช่องทางการตลาด ให้กลุ่มองค์กรมีรายได้เพิ่มขึ้น แก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน จัดจำหน่าย ณ หน้าที่ว่าการ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

(Visited 38 times, 1 visits today)