การขับเคลื่อนกลุ่มสัมมาชีพชุมชน

วันที่ 3 กรกฏาคม 2563 นางอัญชนา  มีชัย พัฒนาการอำเภอลำดวน พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ให้คำปรึกษา แนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมโฮลลายตะเปียงกู และผ้าไหมโฮลลายผกากระจาย แบบโบราณดั่งเดิม เพื่อพัฒนาผ้าไหมสู่ความเป็นสากล ตามความต้องการของตลาด ซึ่งเป็นผ้าไหม ของกลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านจะเปียงกู ตำบลลำดวน อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ในการนี้ ได้ให้กลุ่มสัมมาชีพชุมชน ลงทะเบียนเข้าสู่การเป็นผลิตภัณฑ์ otop ของอำเภอลำดวนต่อไป

(Visited 42 times, 1 visits today)