รณรงค์ส่งเสริมให้ผู้จำหน่ายสินค้าในตลาด สวมผ้ากันเปื้อนใส่หมวก เพื่อสร้างมาตรฐานสุขลักษณะตลาด

รณรงค์ส่งเสริมให้กลุ่มผู้จำหน่ายสินค้าในตลาด สวมผ้ากันเปื้อนใส่หมวก เพื่อสร้างมาตรฐานสุขลักษณะตลาด

วันที่ 13 มีนาคม 2563 นางอัญชนา  มีชัย พัฒนาการอำเภอลำดวน เยี่ยมเยียนตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ (ตลาดระเบ๊าะเจียลำดวน) รณรงค์ส่งเสริมให้กลุ่มผู้จำหน่ายสินค้าในตลาด สวมผ้ากันเปื้อนใส่หมวก เพื่อสร้างมาตรฐานสุขลักษณะตลาด ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

(Visited 54 times, 1 visits today)