ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม เอามื้อสามัคคี ร่วมกิจกรรม โคก หนอง นา โมเดล

 

   ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม เอามื้อสามัคคี ร่วมกิจกรรม โคก หนอง นา โมเดล

วันที่ 9 มีนาคม 2563 นางอัญชนา มีชัย พัฒนาการอำเภอลำดวน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำดวน ผู้นำตำบลอู่โลก และนายพิภพ จันทเขต ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม เอามื้อสามัคคี ร่วมกิจกรรม โคก หนอง นา โมเดล โดยนายคเชนชัย แพงจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุม ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

(Visited 22 times, 1 visits today)