ติดตามตรวจเยี่ยมการทำหน้ากากอนามัย โครงการพลังคนไทย ร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID -19)

ติดตามตรวจเยี่ยมการทำหน้ากากอนามัย โครงการพลังคนไทย ร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID -19)

วันที่ 9 มีนาคม 2563 นางอัญชนา  มีชัย พัฒนาการอำเภอ พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคน ติดตามตรวจเยี่ยมการทำหน้ากากอนามัย เพื่อบริการแจกจ่ายให้กับประชาชนในเขตอำเภอลำดวน โครงการพลังคนไทย ร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID -19) อบรมให้ความรู้ในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้กลุ่มสตรีทุกระดับ โดย นายคเชนทร์ชัย  แพงจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.สต.ตะเปียงเตีย กลุ่มผู้นำองค์กร ร่วมกิจกรรม ณ ศาลาประชาคมบ้านตาปุม  ม.5 ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

(Visited 22 times, 1 visits today)