โครงการสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 4 หมู่บ้าน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละแม ได้จัดโครงการสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่
-หมู่ 4 บ้านไสใหญ่ ต.ทุ่งคาวัด
-หมู่ 7 บ้านช่องเอี่ยว ต.ทุ่งหลวง
-หมู่ 8 บ้านหนองฉ้ง ต.ทุ่งหลวง
-หมู่ 13 บ้านคลองสง ต.ละแม
ทั้งนี้ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ การสร้างความมั่นคงทางอาหาร การบริหารจัดการขยะ การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม  และการประเมินความสุขมวลรวมชุมชน พร้อมกันนี้ได้ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผักให้กับผู้นำชุมชนเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านต่อไป

(Visited 11 times, 1 visits today)