มอบถุงยังชีพสภากาชาดไทย จำนวน 109 ครัวเรือน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละแมร่วมกับที่ว่าการอำเภอละแมและกาชาดจังหวัดชุมพร ได้มอบถุงยังชีพสภากาดชาดไทย แก่ครัวเรือนยากจน ผู้สูงอายุและผู้พิการ อำเภอละแม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และยังไม่ได้รับความช่วยเหลือถุงยังชีพ จังหวัดชุมพร จำนวน 109 ครัวเรือน โดยมีนายอำเภอละแม ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เป็นตัวแทนในการส่งมอบให้กับครัวเรือนดังกล่าว

(Visited 19 times, 1 visits today)