ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร กำนันตำบลสวนแตง

วันที่ 19 พฤษภาคม 63 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละแม ปฏิบัติการปลูกผัก เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร กำนันตำบลสวนแตง โดยมีนายชนะศึก สารตรอด นายอำเภอละแม เป็นประธาน กล่าวเปิดกิจกรรมและมอบเมล็ดพันธุ์ผัก พร้อมด้วยนายสุภาพ สุขแก้ว พัฒนาการจังหวัดชุมพร
ได้มอบนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีนายกอบต.สวนแตง ผู้นำอช. ป่าไม้อำเภอละแม ป้องกันรักษาป่าที่สุราษฎร์ 13 (คันธุลี) คณะกรรมการสตรีอำเภอ ตัวแทนผู้นำชุมชน ร่วมกันปลูกผักสวนครัว และปลูกไม้ยืนต้นแนวริมคลอง พร้อมกันนี้ทางชุมชนได้มอบผลไม้และผลิตภัณฑ์ชุมชนแก่นายอำเภอละแมและพัฒนาการจังหวัดชุมพร ณ บ้านสวนสมบูรณ์ หมู่ 7 ต.สวนแตง อ.ละแม จ.ชุมพร

(Visited 4 times, 1 visits today)