ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ฯ บ้านไสใหญ่ หมู่ 4 ต.ทุ่งคาวัด

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละแม ได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านไสใหญ่ หมู่ 4 ต.ทุ่งคาวัด โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข เข้าร่วมประชุม มีนางลั้งเหี้ยง
โอพั่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ทุ่งคาวัด และนายนันทา ธรรมชูโชติ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เป็นวิทยากร ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้ให้ผู้เข้าร่วมสมัครและคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนแม่ฯ จำนวน 9 คน พร้อมทั้งมอบแนวทางการดำเนินงานให้แก่คณะกรรมการเพื่อศึกษาและดำเนินการต่อไป

ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านไสใหญ่ หมู่ 4 ต.ทุ่งคาวัด อ.ละแม จ.ชุมพร

(Visited 11 times, 1 visits today)