อ.ละหานทราย ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มทำข้าวฮาง บ้านตาจง หมู่ที่ 5

@พช.ละหานทราย..บุรีรัมย์บำรุงสุข @วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวประภัสสร ชัยสิทธิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอละหานทราย มอบหมายให้นางพรทิพย์ เพชรรัตน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มทำข้าวฮาง ซึ่งกลุ่มได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน ณ บ้านตาจง หมู่ที่ 5 ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

(Visited 18 times, 1 visits today)