อ.ละหานทราย มอบเมล็ดพันธุ์ผักจากบริษัท เจียไต๋ จำกัด ให้กับผู้นำชุมชนเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับ ราษฎรในหมู่บ้าน เพื่อรณรงค์ให้ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ณ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแวง

@ พช.ละหานทราย…บุรีรัมย์บำรุงสุข @วันที่ 1 มิถุนายน 2563  เวลา 11.00 น.นางสาวประภัสสร ชัยสิทธิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอละหานทราย มอบหมายให้นายชัยพิพัฒน์ โทแสง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ มอบเมล็ดพันธุ์ผักจากบริษัท เจียไต๋ จำกัด ให้กับผู้นำชุมชนเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับ ราษฎรในหมู่บ้าน เพื่อรณรงค์ให้ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ณ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์

(Visited 22 times, 1 visits today)