อ.ละหานทราย ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านและผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมการประกวดโครงการเชิดชูเกียรติกิจกรรมพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ 2563 ณ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแวง

@พช.ละหานทราย..บำรุงสุข@วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น.นางสาวประภัสสร ชัยสิทธิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอละหานทราย พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านและผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมการประกวดโครงการเชิดชูเกียรติกิจกรรมพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ 2563 ณ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

(Visited 13 times, 1 visits today)