มอบทุนการศึกษากองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแห [...]
อ่านเพิ่มเติม