ประกาศอำเภอแหลมสิงห์

เข้าชม 84 ครั้ง

อำเภอแหลมสิงห์ประกาศประกวดราคาโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมพัฒนาศักยภาพชุมชนตามรายละเอียด ดังนี้

เอกสารประกวดราคา ประกาศ TOR ปรับภูมิทัศน์ชุมชน

(Visited 84 times, 1 visits today)