ประกาศอำเภอแหลมสิงห์

อำเภอแหลมสิงห์ประกาศประกวดราคาโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมพัฒนาศักยภาพชุมชนตามรายละเอียด ดังนี้

เอกสารประกวดราคา ประกาศ TOR ปรับภูมิทัศน์ชุมชน

(Visited 83 times, 1 visits today)