พิจารณาโครงการเงินกู้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. สพอ.แหลมสิงห์ โดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอแหลมสิงห์ ร่วมประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2560 โดยมีวาระเพื่อพิจารณาโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน ที่สมาชิกยื่นความจำนงค์ขอกู้จากโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีนายอำเภอแหลมสิงห์ เป็นประธาน

 

(Visited 73 times, 1 visits today)