คัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”อยู่เย็นเป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 สพอ.แหลมสิงห์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็นเป็นสุข” และกิจกรรมการพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2560 ที่มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการดำเนินงานของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านล่าง หมู่ 5 ตำบลบางสระเก้า และกิจกรรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น ณ ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บ้านปลาธนาคารปู) หมู่ 5 ตำบลบางสระเก้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Visited 66 times, 1 visits today)