จัดตั้งกลุ่มอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน

12 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. สพอ.แหลมสิงห์ นำโดยนายนคร มณีสุวรรณสิน พัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วยทีมงาน สพอ. ร่วมกับทีมวิทยากรสัมมาชีพหมู่บ้าน ดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน ณ บ้านกลาง หมู่ 2 ตำบลบางสระเก้า โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน 20 ครัวเรือน

ในการนี้ สพอ.แหลมสิงห์ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และเชิญชวน ดังนี้
1.) ประชาสัมพันธ์เรื่องแบบสอบถาม 4 ข้อ ของนายกรัฐมนตรีให้กลุ่มฯรับทราบและหากมีความประสงค์สามารถตอบแบบสอบถามได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ/จังหวัด ต่อไป

 

2.) ได้เชิญชวนครัวเรือนสัมมาชีพร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ฯ โดยครัวเรือนสัมมาชีพได้ให้ความสนใจและร่วมกับจัดทำดอกไม้จันทน์ โดยจัดทำได้จำนวน 60 ดอก

(Visited 61 times, 1 visits today)