มอบทุนการศึกษากองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแหลมสิงห์ โดยนายนคร มณีสุวรรณสิน พัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วยทีมงาน ประธานชมรม อช.อำเภอ และประธานสตรีอาสาฯหมูู่บ้าน ร่วมมอบทุนการศึกษากองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จำนวน ๑ ทุน แก่ เด็กหญิงธัญชนก ม้าจีน โดยมีผู้ปกครองเป็นผู้ร่วมรับทุนการศึกษา ณ บ้านเนิน หมู่ ๑ ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

(Visited 25 times, 1 visits today)