ข่าวประชาสัมพันธ์

นางรสนา หลีน้อย

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอแหลมสิงห์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแหลมสิงห์

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565