เตรียมความพร้อมหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน

วันที่ 17 ตุลาคม 2560 นายภควัตร คำพวง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สพจ.ตราด พร้อมด้วยนายวิจิตร แก้วกาหลง พัฒนาการอำเภอแหลมงอบ นางสาวธริดา เฑียรฆชาติ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลแหลมงอบ ร่วมประชุมหารือการเตรียมความพร้อมหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน ปี 61 บ้านแหลมมะขาม ม.3 ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด ณ ศาลาประชาคมบ้านแหลมมะขาม

(Visited 134 times, 1 visits today)