พิธีบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายวิจิตร  แก้วกาหลง พัฒนาการอำเภอแหลมงอบ เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดบางปิดบน ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด โดยนายพีระ เอี่ยมสุนทร นายอำเภอแหลมงอบ เป็นประธานในพิธี      

(Visited 102 times, 1 visits today)