ร่วมพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคีจังหวัดตราด

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแหลมงอบ ร่วมพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคีจังหวัดตราด โดยมีนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี ณ วัดบางปิดบน ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 

(Visited 92 times, 1 visits today)