ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

เดิมอำเภอลาดยาวเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอโกรกพระมีสภาพแวดล้อมทั่วไปเป็นป่าทึบ อุดมสมบูรณ์ทั้งทางด้านกายภาพและชีวภาพ ปัจจุบันตำบลลาดยาวประกอบไปด้วย 15 หมู่บ้านคือ บ้านบึงหล่ม, บ้านคลองสาลี, บ้านทุ่งแม่น้ำน้อย, บ้านลาดยาว, บ้านดอนปอ, บ้านดงมะไฟ, บ้านวังชมพู, บ้านหนองกระทุ่ม, บ้านหนองขี้ใต้, บ้านวังยาง, บ้านหนองไทร, บ้านดอนธาตุ, บ้านริมบึง

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบมีลักษณะลาดเอียงจากทิศเหนือไปทางทิศใต้ มีเนื้อที่ 74.82 ตารางกิโลเมตร หรือ 46,762.5 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ห้วยน้ำหอม อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.สระแก้ว และต.เนินขี้เหล็ก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ศาลเจ้าพ่อไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา, ทำสวน, ทำไร่
อาชีพเสริม หัตถกรรมจักสาน

(Visited 4,096 times, 1 visits today)