ประชุมประจำเดือน

เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลาดยาว นำโดย นางสาวนฤพร เพ็ชสังฆาต พัฒนาการอำเภอลาดยาว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 เพื่อวางแผนขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และยุทธศาสตร์จังหวัดนครสวรรค์ ตลอดจนวางแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลาดยาว ที่ว่าการอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

(Visited 1 times, 1 visits today)