ผู้นำ อช. ร่วมใจ พัฒนาที่อยู่อาศัยในครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP

เข้าชม 4 ครั้ง

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลาดยาว นำโดย นางสาวเชาวลีย์ เพชรรัตน์ พัฒนาการอำเภอลาดยาว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอลาดยาว และ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ดำเนินกิจกรรมผู้นำ อช. ร่วมใจ พัฒนาที่อยู่อาศัยในครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP กลุ่มเป้าหมายจำนวน 40 คน ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า และปลูกผักสวนครัว ณ บ้านนางทองหล่อ ประมูลทรัพย์ บ้านเลขที่ 76 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

(Visited 4 times, 1 visits today)