คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น 2565

เข้าชม 18 ครั้ง

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลาดยาว นำโดย นางสาวเชาวลีย์ เพชรรัตน์ พัฒนาการอำเภอลาดยาว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอลาดยาว ผู้นำชุมชน ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน และตัวแทนชาวบ้าน บ้านน้ำผึ้ง หมู่ที่ 11 ตำบลเนินขี้เหล็ก ร่วมให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็นเป็นสุข” ,ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน, กลุ่ม/องค์กรแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน และตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเข้าร่วมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 ให้แก่คณะทำงานกลั่นกรองกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 โดยมีนายณรงค์ จันทร์เมือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน เป็นหัวหน้าคณะทำงาน ณ บ้านน้ำผึ้ง หมู่ที่ 11 ตำบลเนินขี้เหล็ก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

(Visited 18 times, 1 visits today)