ประชุมผู้นำ อช.

เข้าชม 7 ครั้ง

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลาดยาว นำโดย นางสาวเชาวลีย์  เพชรรัตน์ พัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประชุมรายไตรมาส ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.)   เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมรู้รักสามัคคี ที่ว่าการอำเภอลาดยาว ชั้น 3

(Visited 7 times, 1 visits today)