ประชุมซักซ้อมการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ

เข้าชม 11 ครั้ง

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลาดยาว นำโดย นางสาวเชาวลีย์  เพชรรัตน์ พัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จัดแนวทางการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มิติความเป็นอยู่เรื่องที่อยู่อาศัย ณ ห้องประชุมรู้รักสามัคคี ที่ว่าการอำเภอลาดยาว ชั้น 3

(Visited 11 times, 1 visits today)