ประกวดคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น

เข้าชม 11 ครั้ง

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลาดยาว โดย นางสาวเชาวลีย์ เพชรรัตน์ พัฒนาการอำเภอลาดยาว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัดนครสวรรค์ โดยอำเภอลาดยาว ได้ส่งกิจกรรมเข้าร่วมการคัดเลือก จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอลาดยาว คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลมาบแก และกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้แก่ โครงการเลี้ยงสุกร(ขุน) ม.3 ต.มาบแก

(Visited 11 times, 1 visits today)