จังหวัดเคลื่อนที่

เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลาดยาว นำโดย นางสาวเชาวลีย์ เพชรรัตน์ พัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดนครสวรรค์ และร่วมประชุมมอบนโนบายแนวทางการปฏิบัติราชการแก่ส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นในเขตอำเภอลาดยาว มี มีนายชยันต์  ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ วัดหนองนมวัว หมู่ที่ 3 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ มีกิจกรรม ดังนี้
– มอบเงินสงเคราะห์แก่นักเรียนยากจน จำนวน 20 ราย รายละ 1000 บาท
– มอบเงินสงเคราะห์แก่ผู้ยากไร้ จำนวน 20 ราย รายละ 3000 บาท
– มอบถุงธารน้ำใจ (ถุงยังชีพ) แก่ผู้ยากไร้ จำนวน 50 ชุด
และประธานร่วมเดินเยี่ยมชมบูธต่างๆ ที่หน่วยงาน และภาคเอกชนนำมาออกบริการให้ประชาชน และ ในการนี้นางจิรภา เชื้อดวงผุย พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอลาดยาว ร่วมนำกลุ่มสตรีอำเภอลาดยาวร่วมประดิษฐ์ผีเสื้อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และนำกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน ร่วมจำหน่ายภายในบริเวณงาน เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP และผู้ผลิตสินค้าชุมชน โดยมียอดจำหน่าย 89,800 บาท และทีมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอลาดยาวร่วมสาธิตการทำผ้าบาติกมาสาธิตให้แก่ผู้สนใจ และทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนร่วมออกบูธสตรีเพื่อให้คำปรึกษาแก่กลุ่มสตรีที่มีปัญหาในเขตอำเภอลาดยาว

(Visited 1 times, 1 visits today)